Odzież robocza

Odzież robocza

Odzież robocza należy do kategorii II środków ochrony indywidualnej. Kodeksu Pracy zobowiązuje pracodawcę do zaopatrzenia pracowników w środki ochrony indywidulanej, które mają za zadanie chronić podczas pracy. Ma to na celu przede wszystkim uchronić osobę zatrudnioną przed negatywnymi czynnikami zewnętrznymi jakie mogą mu grozić podczas wykonywania swoich czynności.

Do odzieży roboczej zaliczamy:

  • kombinezony
  • kurtki
  • spodnie do pasa oraz ogrodniczki
  • ubrania ocieplane i przeciwdeszczowe,
  • fartuchy
  • bluzy i polary

Normy odzieży roboczej

Kat 1 – Środki ochrony indywidulanej o konstrukcji prostej, gdzie projektant zakłada, że ich użytkownik może sam ocenić skuteczność ochrony przed minimalnymi zagrożeniami, których skutki, jeżeli są stopniowo narastające, dlatego mogą być łatwo zidentyfikowane przez użytkownika we właściwym czasie.

Ochrona przed:

  • czynnikami atmosferycznymi, bez uwzględniania czynników wyjątkowych i ekstremalnych
  • działaniami czynników mechanicznych, których skutki są powierzchowne
  • zagrożeniami związanymi z manipulacja gorącymi przedmiotami o temperaturze nie wyższej niż 50 stopni Celsjusza lub niebezpiecznymi uderzeniami.

 

Kat 2 – Odzież robocza o wysokiej widzialności. EN 20471:2013 Norma definiuje przede wszystkim właściwości, jakie powinna posiadać odzież mająca na celu wizualnie sygnalizować obecność użytkownika, aby go zauważyć i widzieć w warunkach niebezpiecznych, jak przy świetle dziennym i nocnym, tak i w świetle reflektorów. Wyróżnia się 3 klasy poziomu ochrony, wszystko zależy od sposobu wykorzystania oraz warunków. Warto zaznaczyć, że im wyższa klasy odzieży roboczej tym lepsza widoczność.

En 1150:1999 – dodatkowo odzież ostrzegawcza o intens. widzialności do zastosowań nieprzemysłowych

Kat 3 – EN ISO 11611 : Norma przede wszystkim określa środki ochrony odzieży ochronnej do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych. Norma międzynarodowa określa podstawowe wymagania minimalne i metody badawcze dotyczące odzieży ochronnej, włącznie z kapturami, fartuchami, zarękawkami, i nagolennikami, które maja chronić użytkownika podczas spawania i w procesach pokrewnych. Warto wspomnieć, że norma ta nie określa środków ochrony rąk.

EN 14058 – to norma z pewnością zaznaczająca ochronę przed chłodem

Norma EN 471 – odzież dodatkowo ostrzegawcza o intensywnej widzialności do zastosowań przemysłowych

EN 13034 – typ 6 chemikalia ciekłe lekkie rozbryzgi