Kategorie rękawic

Kategorie rękawic a poziom ochrony rąk

Środki ochrony indywidualnej w dyrektywie 89/686/EWG podzielone są na trzy kategorie w zależności od rodzaju ryzyka na jakie może być narażony pracownik podczas pracy . Dany podział dotyczy także ochrony rąk.

Kategoria rękawic I

Po pierwsze do tej kategorii zalicza się rękawice, które zapewniają podstawowy poziom ochrony. Środki ochrony rąk przeznaczone są do stosowania przy pracach w warunkach niskiego ryzyka. Rękawice należące do tej kategorii muszą spełniać normę EN420, która określa wymagania ogólne i metody badań dla rękawic ochronnych. Dlatego przykładami tego rodzaju rękawic są RNYDO, RNYLON, RDO, RLCJ-PAWA, RLEVEREST, RMC-FORNAX, a ich zadaniem jest głównie ochrona przed uszkodzeniami naskórka czy temperaturą nie wyższą niż 50°C.

Kategorie rękawic II

Rękawice w tej kategorii dedykowane są w trakcie wykonywania pracy, pracownikom którzy narażeni są na średnie ryzyko uszkodzenia kończyn górnych. Do tej grupy zaliczymy środki ochrony rąk zabezpieczające przede wszystkim przed uszkodzeniami mechanicznymi . Również te które zapewniają ochronę przed ciepłem i zimnem. W przypadku rękawic z kategorii II spotkamy się najczęściej z normą EN388 (rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi). Norma ta ma zastosowanie do wszystkich typów rękawic w zakresie zagrożeń fizycznych i mechanicznych przed ścieraniem, przecięciem ostrym przedmiotem, przekłuciem i rozdarciem. Niewątpliwe rękawice zaklasyfikowane do kategorii II to np. DRAGON, RLEVEL5-NI/PU, COSMIC-5, BRUKBEN, RBI-VEX, NITRIFOM, NITRIX, VIOLIN, OCEAN, RWD, RIGLOTER.

Kategoria rękawic III

W sytuacjach, gdzie prawie zawsze istnieje ryzyko wystąpienia poważnego lub trwałego uszkodzenia dłoni ochronę rąk stanowią rękawice kategorii III. Polecane podczas pracy ze szczególnie agresywnymi chemikaliami czy przy pracy pod wysokim napięciem, itp. Produkty należące do tej kategorii to rękawice takie jak np. RNIT-SEM-XPERT, RNIT-SEM-XTRA, RAVERSAT87-195, RAALPHAT58-270, RATOUCHN92-600, które spełniają m.in. normę EN374 (rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami).  Zarękawki TYCH-C-SL oraz TYCH-F-SL, które stanowią ochronę przedramienia.