Artykuły BHP

Artykuły BHP to ogólne określenie akcesoriów. Służą zabezpieczeniu życia pracownika, który narażony jest na niebezpieczeństwo podczas pracy. np. ostre elementy, wibracje, oświetlenie czy też pole elektromagnetyczne.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (śoi) określa wymagania.

Środki ochrony indywidualnej powinny:

-zapewnić wystarczającą ochronę przed zagrożeniami

-być zaprojektowane oraz wykonane zgodnie z wymaganiami ergonomii

-wykluczać zagrożenia i inne niedogodności

-mieć właściwy stan powierzchni części składowych

-zminimalizować utrudnienia dla użytkownika

Do Artykułów BHP należy:

rękawice robocze i ochronne

odzież robocza

-obuwie robocze

-ochrona: głowy, twarzy i oczu, dróg oddechowych oraz słuchu

-środki izolujące cały organizm

-środki chroniące przed upadkiem z wysokości