Artykuły BHP

Artykuły BHP to ogólne określenie akcesoriów. Służą zabezpieczeniu życia pracownika, który narażony jest na niebezpieczeństwo podczas pracy. np. ostre elementy, wibracje, oświetlenie czy też pole elektromagnetyczne.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (śoi) określa wymagania.